Rekisteriseloste ja tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Matkan Tuntua verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Merja Rossi-Lindholm (Sole Trader, United Kingdom)
Osoite: Philbeach House, Dale, Haverfordwest, SA62 3QU, United Kingdom

Yhteystiedot: [email protected]

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri. Matkan Tuntua -sivuston verkkopalveluiden (sähköpostilista sekä digituotteiden tilaukset) käyttäjän suostumuksella tapahtuva sivuston verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin liittyviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietoja kerätään ja käytetään käyttäjän liittyessä sähköpostilistalle, ladatessaan sähköpostin kautta materiaalia sivustolta tai tilatessaan verkkosivustolta tai siihen liittyvästä verkkokaupasta tuotteen. Käyttäjä vahvistaa suostumuksensa tietojensa liittämiseen rekisteriin vastaamalla hänelle lähetettyyn vahvistussähköpostiin. Hänellä on tämän jälkeen mahdollisuus poistua sähköpostilistalta, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä, valitsemalla vaihtoehto jokaisen sähköpostin lopussa olevaa linkkiä käyttäen tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa [email protected] .

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähköpostilistalle rekisteröityneen käyttäjän tietoja käytetään sivustoon liittyvän sähköpostilistan sisällön lähettämiseen käyttäjälle sekä käyttäjän sivulta itse valitseman sisällön hänelle toimittamiseen. Jos käyttäjä tilaa tuotteen, hänen tietojaan käytetään tuotteen toimittamiseen ja ne säilytetään suojatusti vähintään sopimusta sekä laskutusta koskevien lakien mukaisen ajan. Jos asiakas ei tänä aikana ole tehnyt uutta tilausta, tiedot poistetaan tämän ajan täytyttyä rekisteristä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Matkan Tuntua -sivuston omissa rekistereissä. Käyttäjästä sähköpostilistaa varten kerättävät tiedot ovat etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. Laskutettaessa asiakasta suoraan voidaan lisäksi kerätä tietoa yrityksestä tai yksityisen kuluttajan osoite laskua varten. Lisäksi sivustolla käytetään evästeitä, joiden käytöstä annetaan lisätietoa sivulla https://matkantuntua.fi/evastekaytanto/ .

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Rekisteröityminen tarkoittaa tässä käyttäjän valintaa liittyä sähköpostilistalle ja palvelun käyttö tuotteen ostamista tai materiaalin lataamista sivustolta sähköpostin kautta. Lisäksi sivustolla käytetään evästeitä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Matkan Tuntua -sivuston ja siihen liittyvien palveluiden ylläpidosta osa tapahtuu Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella rekisterinpitäjän toimesta. Tietojen siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi eli palvelun toimittamiseksi.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja tiedot on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Sivusto on SSL-suojattu.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Merja Rossi-Lindholm, Philbeach House, Dale, Haverfordwest, SA62 3QU, United Kingdom.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Matkan Tuntua -verkkosivuston asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Rekisterinpitäjä ei tarkista jäsenten antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole jäsenten käytettävissä. Kun tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeellista, rekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan jäsenen tunnistetiedoista.

 

Luotu 16.4.2018.